Powiększanie piersi

Powiększanie piersi ma swoje źródło w chęci kobiet do poprawy swego wyglądu bądź zwiększenia atrakcyjności seksualnej i poczucia własnej atrakcyjności, kobiecości. (Zarówno dla siebie jak i dla innych – jakoś może to sformułować….).  W zależności od grupy wiekowej motywacją do korekcji piersi może być ich pierwotnie bardzo mały rozmiar lub też poporodowy zanik gruczołów. 

Istnieje kilka metod powiększania piersi. Najbardziej rozpowszechnione jest wprowadzanie silikonowej endoprotezy, na której modeluje się własny gruczoł piersiowy. 

Istnieją różne profile endoprotez (wkładek silikonowych), mogących korygować kształt piersi. Można wprowadzać je pod skórę, pod gruczoł piersiowy lub pod mięsień piersiowy. Te ostatnia technikę polecamy jako najbezpieczniejszą w aspekcie możliwych powikłań wgajania się endoprotez. Dobór wielkości endoprotez, rodzaj profilu i kształt endoprotezy a także sposób jej implantacji muszą być wcześniej szczegółowo przedyskutowane i uzgodnione z chirurgiem operującym. Pacjentka musi być świadoma ryzyka związanego z operacja i znieczuleniem, możliwości powikłań a także konieczności stałej kontroli piersi. 

Większość firm produkujących wkładki silikonowe udziela dożywotniej gwarancji na jakość wyrobu, jego zgodność z tkankami i brak wpływu na zdrowie pacjentek, pod warunkiem zachowania ciągłości powłok endoprotezy. Pękniecie endoprotezy (spowodowane np.urazem,  wymaga interwencji chirurgicznej – usunięcia endoprotezy. Głównym powikłaniem związanym z obecnością endoprotezy w ciele pacjentki jest możliwość tworzenia się bliznowatej kapsuły otaczającej implant i powodującej zmiany jego kształtu. Stan taki również wymaga interwencji chirurgicznej. 

Zabiegi wszczepienia endoprotezy mogą być wykonywane w trybie ambulatoryjnym lub jednodniowym. Znieczulenie do zabiegu może być ogólne lub przewodowe. W naszej klinice preferujemy odcinkowe znieczulenie zewnątrzoponowe, zapewniające komfort w czasie zabiegu a także bezbolesny przebieg pooperacyjny związany z możliwością stałego podawania leku do cewnika zewnątrzoponowego.

Szczegóły postępowania, zakres, niezbędny czas leczenia oraz spodziewany wynik jak i możliwe powikłania powinny być szczegółowo omówione w czasie konsultacji przedoperacyjnej. Pacjenci poddający się takiemu zabiegowi muszą mieć świadomość, że jest to działanie inwazyjne, naruszające ciągłość tkanek i mogące pociągać za sobą powikłania oraz konsekwencje np. w postaci blizn, które trzeba umieć ukrywać.