Inne choroby rąk – leczenie w Warszawie

Wachlarz chorób ręki lub chorób mających wpływ na funkcję ręki jest bardzo szeroki. Są to choroby zapalne,  zwyrodnieniowe, spichrzeniowe oraz stany będące manifestacją innych, ogólnoustrojowych chorób.

Najczęściej występują zapalenia pochewek ścięgnistych, które mogą być wynikiem przeciążenia aparatu ścięgnistego jak i manifestacją niespecyficznych chorób zapalnych tkanki łącznej. Częstym objawem zapalenie pochewek ścięgnistych jest ból w śródręczu, uczucie sztywności palców oraz czasami przeskakiwanie – inaczej określane jako zatrzaskiwanie, podczas  ruchu zginania i otwierania palców. Podobne objawy mogą występować po stronie promieniowej nadgarstka  (choroba de Quervain) lub po stronie grzbietowej ręki i dotyczyć pochewek ścięgien prostowników palców. Leczenie zachowawcze (a w tym sterydoterapia) rzadko  jest skuteczne, natomiast niewielki zabieg plastyki pochewki ścięgnistej przynosi trwałą poprawę i wyleczenie problemu. W naszej Klinice unikamy stosowania iniekcji sterydowych, rezerwując je głównie do leczenia stanów zapalnych stawów.

Bardzo często spotykamy się z problemami zwyrodnieniowymi. Staw garstkowo-śródręczny I (CMC I) leżący u podstawy kciuka jest bardzo często przyczyną silnych dolegliwości bólowych, ograniczenia funkcji chwytnej ręki, do stanu trwałego kalectwa włącznie.  W zależności od stanu zaawansowania choroby, ocenianego na podstawie badań rtg oraz ultrasonografii,  stosowane są różne metody leczenia: od zachowawczego polegającego na rehabilitacji, iniekcjach dostawowych i zabiegach balneologicznych (kąpielach siarkowych itp.) poprzez zachowawczo-inwazyjne (iniekcje dostawowe) do leczenia operacyjnego polegającego na usunięciu stawu i zastąpieniu go protezą lub zabiegiem podtrzymującym zdolność ruchu kciuka.

Choroba reumatyczna będąca prawdziwym nieszczęściem zwłaszcza dla ludzi młodych to domena lekarzy reumatologów zarówno w sferze diagnostyki jak i terapii. Tym niemniej udział chirurgii jest tu znaczny, stąd wytworzenie się nieformalnej podspecjalności zwanej reumoortopedią.  Chirurgia ręki ma tu znaczenie pomocnicze. Zabiegi, które proponowane są chorym mają za zadanie poprawić funkcję ręki (korekcja ustawienia palców czy rekonstrukcja ścięgien zniszczonych procesem zapalnym) lub usunąć źródło uporczywego bólu, poprzez wykonanie synowiektomii (usunięcie zapalnej błony maziowej stawów i pochewek ścięgnistych), wreszcie poprzez usunięcie stawu i zastąpienie go endoprotezą.