Wady wrodzone – leczenie w Warszawie

Wady wrodzone kończyn są postrzegane jako zdarzenie zaskakujące rodziców i dalszą rodzinę. Nawet jeśli w trakcie ciąży w badaniach USG stwierdza się pewne nieprawidłowości, to dopiero po urodzeniu można ocenić ich rozmiar i wynikające z tego konsekwencje.

Znaczną część wad rozwojowych stanowią zmiany w budowie układu kostno stawowego. Aby nie wdawać się w podziały i klasyfikacje, istotne dla lekarzy tym zajmujących się, należy podzielić je na często i rzadko spotykane. Do wad częstych zaliczamy zaburzenia rozwoju stopy w postaci nieprawidłowego ustawienia i palcozrosty rąk. Do rzadziej występujących należą zmiany związane z wewnątrzmacicznym niedorozwojem kończyn czy ich części, brakiem części kończyny lub dodatkowymi tkankami.

Czytaj więcej: https://www.modelmed.pl/dodatkowy-palec-u-noworodka-czyli-polidaktylia/