Chirurgia piersi

Chirurgia piersi obejmuje procedury związane z korekcja kształtu – powiększaniem biustu bądź jego zmniejszaniem. Szczególny rodzaj zabiegów jest związany z rekonstrukcją piersi po zabiegach odjęcia z powodu nowotworu. 

Szczegóły postępowania, zakres, niezbędny czas leczenia oraz spodziewany wynik jak i możliwe powikłania powinny być szczegółowo omówione w czasie konsultacji przedoperacyjnej. Pacjenci poddający się takiemu zabiegowi muszą mieć świadomość, że jest to działanie inwazyjne, naruszające ciągłość tkanek i mogące pociągać za sobą powikłania oraz konsekwencje np. w postaci blizn, które trzeba umieć ukrywać