Dr Dariusz Uryszek – chirurg, ortopedia, traumatologia, chirurgia barku i łokcia

W 1986 roku ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny – 1-szy Wydział Lekarski. Jego kariera jako specjalisty w Ortopedii i Traumatologii związana była od początku z kształceniem i pracą pod kierunkiem Profesora Artura Dziaka. Przedzielona ona była prawie 2-u letnim doświadczeniem w Centrum Onkologii w Warszawie i pracą w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich. Stopień Specjalisty w Ortopedii i Traumatologii uzyskał w 1998 roku.

W 1997 roku, jako pierwszy w Klinice Ortopedii II Wydziału Lekarskiego, wprowadził artroskopię nadgarstka i łokcia jako procedurę rutynową. W 2003 roku jako jeden z pierwszych w Polsce przedstawił wyniki leczenia nawykowego zwichania barku, leczone całkowicie metodą artroskopową, z obserwacją 2 letnią.

W latach 2006 do 2017 pracował na najwyższych stanowiskach medycznych w Wielkiej Brytanii, jako Consultant in Trauma and Orthopedics  specjalizujący się w schorzeniach barku i łokcia z uwzględnieniem także ręki. Jego podspecjalizacją jest wszczepianie endoprotez barku oraz rewizje już wszczepionych lecz bolesnych endoprotez. Kompetencje doktora Uryszka wykraczają daleko poza wyżej wymienione i uwzględniają rozległe doświadczenia w chirurgii kolana i chirurgii urazowej (złamania, zwichnięcia, wadliwe zrosty, niestabilności stawów). Podstawowe umiejętności i zainteresowania to leczenie stawu barkowego i obręczy barkowej (1680 wykonanych zabiegów artroskopowych). Dr Uryszek ukończył 72 kursy i szkolenia w Polsce i zagranicą, jest członkiem British Elbow and Shoulder Society (Brytyjskie Towarzystwo Barku i Łokcia). W ciągu ostatnich 10 lat przyjął ok 17 000 pacjentów, w swojej praktyce wykonał ok. 4000 operacji.

Dr Uryszek pracuje również naukowo: w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim bada zastosowanie komórek macierzystych w chirurgii barku.

Rezerwacja wizyty u dra Dariusza Uryszka:

Od poniedziałku do piątku, godz. 11 – 17
tel.: 48 22 869 96 20, 22 869 97 74,
601 35 17 17 (poza godzinami rejestracji tylko w przypadkach pilnych)