Korekcja powiek

Powieki są ważnym aparatem ochronnym oka. W miarę upływu czasu (starzenia się skóry) tracą swą elastyczność i powstaje nadmiar skóry, często powodujący zaburzenia widzenia poprzez zasłanianie źrenicy. W takich wypadkach konieczne jest usunięcie nadmiaru skóry i przywrócenie prawidłowej funkcji powiek. Dotyczy to głównie powiek górnych. Natomiast nadmiar skóry powiek dolnych powoduje powstanie obrazu zmęczenia i bardzo zniekształca twarz. 

Zabiegi usunięcia nadmiaru skóry można wykonywać w znieczuleniu miejscowym lub bardziej komfortowo – w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. 

Inne zabiegi na powiekach dotyczą przede wszystkim usuwania zmian skórnych w tym – niestety – także zmian nowotworowych, których usunięcie może wymagać skomplikowanego zabiegu rekonstrukcyjnego. 

Ważna częścią chirurgii powiek jest korekcja wad wrodzonych takich jak wrodzone opadanie powieki fałdy nakątne (występują np. u osób z zespołem Downa). Wykonuje się także zabiegi korygujące przyśrodkowy kąt oka, poszerzając szparę powiekową.