Usuwanie guzów skóry

Skóra większości ludzi – zarówno dzieci jak i dorosłych rasy białej – może być pokryta pokryta różnego rodzaju znamionami bądź guzkami. Większość tych zmian ma charakter łagodny i nie wymaga leczenia chirurgicznego. Jednak wymagają one obserwacji i w razie zauważenia jakiejkolwiek dynamiki (powiększanie się zmian, zmiana zabarwienia lub pojawienie się owrzodzenia) kontroli lekarskiej. Nawet łagodne zmiany zlokalizowane w miejscach gdzie są drażnione przez odzież lub narażone na urazy związane z wykonywaniem codziennych czynności, wymagają profilaktycznego usunięcia. Wszystkie zmiany czynne a zwłaszcza takie które ulegają owrzodzeniu, wygojeniu a następnie ponownemu owrzodzeniu należy traktować jako potencjalnie złośliwe i leczyć poprzez usunięcie. Szczególnie ważna jest kontrola i leczenie zmian barwnikowych, które mogą okazać się groźnym nowotworem złośliwym (czerniakiem złośliwym). każde owrzodzenie, które trwa dłużej niż kilka tygodni, wymaga weryfikacji histopatologicznej (mikroskopowego badania wycinka tkanki) i odpowiednio zaplanowanego leczenia chirurgicznego.

Istnieją inne metody usuwania zmian skórnych poprzez ich wypalanie laserowe lub wymrażanie. wymrażanie. Metody te jednak powodują zniszczenie tkanek i uniemożliwiają weryfikację histopatologiczną, postawienie właściwego rozpoznania i ewentualne wdrożenie ewentualnego leczenia. W przypadku usuwania zmian każdy usunięty preparat poddawany powinien być obowiązkowo badaniu mikroskopowemu. Jest to przyjęty międzynarodowy standard postępowania. W przypadkach rozpoznania nowotworu złośliwego niezbędna jest konsultacja onkologiczna i  wdrożenie odpowiedniego leczenia skojarzonego (radio i chemioterapia).