Dr n. med. Tomasz Matuszewski – chirurg, chirurgia ręki, chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna

Doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii plastycznej, absolwent Akademii Medycznej. W 1983 r. uzyskał specjalizację z chirurgii plastycznej. W 1984 r. obronił pracę doktorską pod kierunkiem prof. M. Kraussa w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. W latach 1988 – 2005 organizator a następnie kierownik Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Chirurgii Ręki w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Obecnie kierownik medyczny kliniki chirurgii ręki i chirurgii plastycznej Model Med. Konsultant i chirurg operujący w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Współpracuje z wieloma szpitalami warszawskimi. Operator z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Autor wielu prac i artykułów. Aktywny uczestnik krajowych i międzynarodowych kongresów naukowych – Federation of European Societies for Surgery of the Hand. Przede wszystkim – operator i praktyk.

Osiągnięcia zawodowe:

  • wprowadzenie (wraz z zespołem Kliniki Chirurgii Plastycznej CMKP) do stałej praktyki klinicznej techniki mikrochirurgicznej poparte licznymi, skutecznymi zabiegami replantacji palców i rekonstrukcji płatami wolnymi,
  • wprowadzenie techniki endoskopowej w chirurgii ręki – zabiegi endoskopowego odbarczania nadgarstka od 1994 r.,
  • artroskopia stawów ręki od 2004 r.,
  • kilka tysięcy wykonanych operacji,
  • Zespół cieśni nadgarstka zoperowany ponad 2 500 razy.

Rezerwacja wizyty u dra Tomasza Matuszewskiego:

  • online:

Tomasz Matuszewski – ZnanyLekarz.pl

  • telefonicznie:

Od poniedziałku do piątku, godz. 11 – 17
tel.: 48 22 869 96 20, 22 869 97 74,
601 35 17 17 (poza godzinami rejestracji tylko w przypadkach pilnych)