Dr Sergiusz Batura – Chirurgia dziecięca

Dr Sergiusz Batura jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim (2012) . Specjalizację z chirurgii dziecięcej realizował w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach oraz w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury, gdzie aktualnie pracuję.  W w\w Klinice prowadzi leczenie małych Pacjentów od pierwszego dnia życia. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym wad wrodzonych u dzieci, chorobami chirurgicznymi noworodka, chirurgią ostrodyżurową. Szczególnym polem jego zainteresowań jest chirurgia powłok oraz leczenie oparzeń.

Dr Batura jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych. Ponadto jest nauczycielem akademickim, prowadzi zajęcia z chirurgii dziecięcej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pacjentów i ich Rodziców konsultuje w języku polskim, angielskim i rosyjskim.