Rekonstrukcje ubytków kostnych i skóry

Jedną z trudniejszych procedur w chirurgii plastycznej jest rekonstrukcja ubytków złożonych obejmujących oprócz skóry tkanki leżące głębiej, w tym elementy szkieletu kostnego. Otwarte złamanie lub ubytek kostny mają bardzo małe szanse na wygojenie się jeżeli nie zostanie odtworzone pokrycie skórne. W leczeniu ubytków wielotkankowych chirurdzy plastycy współdziałają chirurgami urazowymi wspólnie planując kolejne etapy leczenia. Istnieją także współczesne metody skracające czas leczenia, polegające na jednoczasowym przemieszczaniu różnych tkanek w tym kości, jako tzw. przeszczep złożony. Są to procedury wysokospecjalistyczne, dostępne tylko w nielicznych ośrodkach. 

Przygotowanie do zabiegów rekonstrukcyjnych ubytków wielotkankowych oprócz oceny rozległości zmian musi obejmować dokładne badanie bakteriologiczne i wstępne leczenie przeciwbakteryjne, aby zmniejszyć możliwość wtórnych powikłań infekcyjnych (ropnych), które mogą zniweczyć efekt leczenia.