Traumatologia narządu ruchu:

  • leczenie zachowawcze i operacyjne złamań kończyn
  • leczenie zrostów opóźnionych i stawów rzekomych
  • usuwanie materiałów zespalających