Powikłania po urazach

Powikłania po urazach dzielą się na 2 zasadnicze grupy:

  • powikłania wczesne pojawiają się bezpośrednio po urazie, są związane z ubytkiem tkanek lub takim ich zniszczeniem, które doprowadza tkanki do martwicy, konieczności ich usunięcia i rekonstrukcji. Dotyczy to skóry we wszystkich okolicach ciała, a w obrębie reki dotyczy także innych tkanek ważnych dla funkcji tego narządu. Dokładna ocena żywotności tkanek podczas zaopatrywania urazu, eliminacja tkanek niezdatnych do przeżycia i wczesne wdrożenie zabiegów rekonstrukcyjnych ogranicza możliwość wtórnych powikłań, wielkość zniekształceń i stopień niesprawności. 
  • część powikłań może pojawić się w okresie odległym od urazu – powikłania późne. Zazwyczaj są one związane z tworzeniem się blizn mogących powodować zniekształcenia skóry i przykurcze a także ucisk na ważne tkanki wewnętrzne jak nerwy, naczynia i ścięgna. Przykładem tego rodzaju powikłań mogą być neuropatie – bóle związane z uciskiem nerwów obwodowych, zaburzenia ukrwienia kończyn związane z uciskiem naczyń lub osłabienie funkcji reki z powodu zrostów czy zbliznowacenia mięśni i ścięgien.  We wszystkich takich przypadkach niezbędna jest szczegółowa diagnostyka, analiza mechanizmu urazu i wdrożenie leczenia rekonstrukcyjnego.