Palce dodatkowe

Palce dodatkowe powstają w wyniku zaburzeń różnicowania się tkanek w okresie płodowym. Najczęściej naddatek tkanek występuje w postaci dodatkowego kciuka lub palca szóstego. Rzadko jest to naddatek także kości śródręcza. 

Pacjenci z dodatkowymi palcami powinni być konsultowani w wieku niemowlęcym – nie wcześniej jednak niż w 3-5 miesiącu życia. W przypadku zaburzeń rozwojowych kciuka powinno się doprowadzić do leczenia korekcyjnego nie później niż w wieku 1,5 – 2 lata, gdyż w tym czasie wytwarza się wzór precyzyjnego chwytu, w którym kciuk odgrywa zasadniczą rolę. Rodzaj zabiegu i sposób postępowania pooperacyjnego zależą od rodzaju zniekształcenia oraz obrazu rtg kości. Nierzadko leczenie bywa dwu lub wieloetapowe. Szczególny przypadek dodatkowych części ciała stanowią wady w postaci fragmentów tkanek (palców) połączonych z ręką bardzo cienką szypułą skórną. W takich przypadkach zabiegi odjęcia tych części wykonuje się w wieku wczesnoniemowlęcym.