Dr Rafał Kania – chirurg, ortopedia, traumatologia, chirurgia ręki

drkaniamodelmedwarszawa

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2005 r. na kierunku lekarskim. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie. Od 2006  pracuje w Szpitalu Praskim na Oddziale Chirurgii Urazowo-ortopedycznej, gdzie w 2007r. otworzył specjalizację z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, którą uzyskał w 2013r. Od 2012 do 2018 r. pracował jako asystent w Klinice Reumoortopedii Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Głównym punktem jego zainteresowań jest chirurgia ręki. W 2015 roku odbył 2-tygodniowy staż w Oddziale Replantacji Kończyn , Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki w Trzebnicy.

Od 2019 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych kursów, konferencji i sympozjów w zakresie chirurgii urazowej i ręki, m.in.

Advanced Trauma Techniques Course for Senior Residents in Orlando

I i II edycja International Wrist Surgery Course Kraków 2011 i 2012

V, VII  edycja International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery.

XI International Poznań Course in Upper Extremity Surgery : Shoulder and Elbow 2018

The Eastern European Course on Hand Surgery supported by FESSH in Hajduszoboszlo, Hungry 2014

The Eastern European Course on Hand Surgery held on Hand Reconstruction in Trauma and Rheumatoid Arthritis supported by IFSSH,FESSH and ERASS  in Hajduszoboszlo, Hungry 2015

II i III edycja  Warsztaty Praktycznego Postępowania w Polytraumie, Obrażeniach Miednicy i Kończyn Dolnych.

Uczestnik licznych sympozjów i kursów dotyczących leczenia złamań końca dalszego kości promieniowej , nadgarstka i ręki pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Uczestnik warsztatów na temat Współczesne zespolenia złamań w obrębie kończyny górnej-obojczyk/staw barkowy/kość ramienna , które prowadził Prof.Dr. Joseph Schatzker

Wielokrotny uczestnik w zjazdach naukowych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki:

Wielokrotny uczestnik w zjazdach naukowych Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Wielokrotny uczestnik międzynarodowych kongresów Europejskiego i Swiatowego Towarzystwa Chirurgii Ręki

Uczestnik kursów organizowanych przez Polską Akademię Mikrochirurgii -Warszawa 2015

Uczestnik IX i XI edycji Akademii Chirurgii Ręki 2018 i 2019

Uczestnik kursów w zakresie alloplastyki stawu kolanowego i biodrowego.

Rezerwacja wizyty u dra Rafała Kani:

Od poniedziałku do piątku, godz. 11 – 17
tel.: 48 22 869 96 20, 22 869 97 74,
601 35 17 17 (poza godzinami rejestracji tylko w przypadkach pilnych)