Ortopedia w Warszawie

Ortopedia jest jedną z najmłodszych chirurgicznych specjalności lekarskich. Współczesna ortopedia to część chirurgii  zajmująca się rozpoznawaniem, zapobieganiem i leczeniem nieprawidłowości narządu ruchu.

Obejmuje leczenie wad wrodzonych, zmian zapalnych i zwyrodnieniowych stawów, nowotworów kości oraz uszkodzeń urazowych (złamania kości, urazy więzadłowe stawów).

Leczenie ortopedyczne często jest złożone i długotrwałe, a zabieg operacyjny jest tylko jednym z jego etapów. Bardzo ważną częścią leczenia ortopedycznego, zarówno operacyjnego jak i nieoperacyjnego jest rehabilitacja lecznicza, która powinna być prowadzona przez cały okres leczenia .

W naszej Klinice zajmujemy się głównie chorobami kończyny górnej – leczeniem złamań i urazów więzadłowych palców (np. kciuka narciarza), śródręcza, nadgarstka (np. złamanie kości łódeczkowatej) i przedramienia, leczeniem deformacji pourazowych ręki i zmian zwyrodnieniowych drobnych stawów ręki.

W zależności od stanu klinicznego i postępu choroby zwyrodnieniowej stawów proponujemy leczenie zachowawcze – iniekcje kwasu hialuronowego lub płytkopochodnych czynników wzrostu (PRP) do stawów(np. kolano, nadgarstek, bark,) w celu redukcji bólu i poprawy ich funkcji lub leczenie operacyjne – artodezy, artroplastyki i alloplastyki.

Zajmujemy się również leczeniem tzw. ,,ręki reumatoidalej’’ – deformacjami powstałymi w wyniku chorób zapalnych stawów (np.reumatoidalnego bądź łuszczycowego zapalenia stawu).

Wykonujemy:

  • korekcje operacyjne zniekształceń pozapalnych ręki w celu poprawy jej funkcji,
  • usuwanie operacyjne tkanek zapalnych ze stawów i ścięgien,
  • artodezy czynnościowe stawów,
  • endoprotezy silikonowe małych stawów ręki.

W przypadku entezopatii przyczepów ścięgien – tzw.,,, łokieć tenisisty, ostroga piętowa,’’ proponujemy leczenie przy podanie bezpośrednio w chore miejsce płytkopodobnych czynników wzrostu(PRP).

Kwalifikujemy pacjentów do endoprotez dużych stawów – biodrowego, kolanowego.

W sytuacjach wątpliwych diagnostycznie, gdzie podejrzewamy uszkodzenie więzadeł nadgarstka (SL, kompleks TFCC) wykonujemy diagnostyczną artroskopię stawu nadgarstkowego.