Dr hab. n. med. Dariusz Kosson – anestezjolog, leczenie bólu

drKosonmodelmedwarszawa

Urodzony w 01.01.1965. Ukończył Warszawską Akademię Medyczną w 1988 roku, następnie rozpoczął pracę na stanowisku młodszego asystenta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Klinicznym nr 1. W 1991 roku uzyskał specjalizację 1 stopnia z Anestezjologii i Intensywnej Terapii zaś w roku 1994 specjalizację 2 stopnia z Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W 2009 uzyskał specjalizację z Farmakologii Klinicznej. W  2002 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Modyfikacja zachowań bólowych w następstwie podania bifaliny”.

Przeszedł kolejne szczeble zawodowe i naukowe w Szpitalu Klinicznym i Akademii Medycznej w Warszawie uzyskując w roku 2002 stanowisko adiunkta. Zawodowo i naukowo związany jest z następującymi jednostkami: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum Medyczne Damiana, Poradnia Przeciwbólowa Szpitala Klinicznego  im. prof. W. Ormowskiego w Warszawie. W 2005 roku na Wydziale Nauki o Zdrowiu powierzono mu zorganizowanie a następnie kierowanie Samodzielną  Pracowną Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którą pózniej przekształcono w Zakład. Jednoczenie pracuje w Polskiej Akademi Nauk w Zakladzie Neuropeptydów uzyskując międzynarodowy patent za opracowanie schematu podpajęczynówkowego podawania peptydu opioidowego.

W latach 2004 -2006 pełnił obowiązki V-ce Przewodniczącego  Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy. Jest autorem i współautorem ok. 30 publikacji i doniesień zjazdowych.

Nagrody i wyróżnienia: srebrny medal – 51st World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies, Brussels Eureka 2002, Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia, dwukrotnie nagroda Rektora Akademii Medycznej w Warszawie.

Zainteresowania zawodowe: anestezja regionalna, leczenie bólu, znieczulenie w chirurgii narządu ruchu i traumatologii, farmakologia kliniczna. Zainteresowania ogólne muzyka, fotografia przyrodnicza, numizmatyka, historia II wojny światowej.

Rezerwacja wizyty u dra Dariusza Kossona:

Od poniedziałku do piątku, godz. 11 – 17
tel.: 48 22 869 96 20, 22 869 97 74,
601 35 17 17 (poza godzinami rejestracji tylko w przypadkach pilnych)