Ubytki części kończyn

Wady rozwojowe związane z ubytkiem części kończyn, niewykształceniem i niedorozwojem należą do najcięższych. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie a konsultacja i wstępne projektowanie leczenia powinno mieć miejsce w wieku od 3 do 6 miesięcy. Część wad wymaga postępowania przedoperacujnego (rehabilitacyjnego) począwszy od wieku noworodkowego Wśród tych wad najpowszechniejszy jest ubytek kości promieniowej z towarzyszącym brakiem kciuka kości śródręcza i części kości nadgarstka. Leczenie takiej wady powinno mieć miejsce w wieku wczesnoniemowlecym. Deficyty długości kości zarówno przedramienia jak i śródręcza i palców mogą być korygowane poprzez wieloetapowe zabiegi wydłużania kości. Istnieją także możliwości rekonstrukcji chwytu reki poprzez przeniesienie palca  (palców) ze stopy bądź uzupełnianie ubytków unaczynionymi przeszczepami własnych kości np. z kończyn dolnych. 

Jeszcze raz należy podkreślić że każdy przypadek takiej wady musi być rozpatrywany indywidualnie i nie istnieją schematy postępowania. Nie należy takich przypadków odnosić do innych opublikowanych w podręcznikach a szczególnie w doniesieniach internetowych.