Chirurgia ręki w Warszawie

Ręka będąca jednym z elementów narządu ruchu może ulegać urazom lub być objęta procesem chorobowym. Leczeniem  chorób i urazów zajmują się chirurdzy przeszkoleni w zakresie chirurgii ręki. Większość urazów zaopatrywana jest w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, jednak pacjenci wymagający specjalistycznego leczenia rekonstrukcyjnego powinni trafić do specjalisty i ośrodka dedykowanego leczeniu ręki. Pacjenci z ciężkimi, wielotkankowymi urazami kończyny, wymagającymi pierwotnego zaopatrzenia rekonstrukcyjnego, otrzymują taką pomoc doraźnie. 

W wielu przypadkach zaopatrzenie przez zespoły urazowe nie jest wystarczające do uzyskania sprawności ręki i konieczne jest leczenie rekonstrukcyjne i rehabilitacja w terminie dalszym. Takim leczeniem jak i leczeniem chorób ręki, zajmują się specjaliści zarówno w szpitalach publicznej opieki zdrowotnej, w szpitalach prywatnych oraz w mniejszych klinikach czy gabinetach. Powinni oni posiadać wiedzę zarówno z zakresu traumatologii jak i chirurgii rekonstrukcyjnej.

W naszej Klinice zajmujemy się leczeniem prawie wszystkich chorób oraz tych urazów, które nie wymagają zaopatrzenia natychmiastowego. Prowadzimy także specjalistyczną rehabilitację uwzględniającą specyfikę zabiegów rekonstrukcyjnych.