Odstające uszy

Odstające uszy są najczęstszą wadą u dzieci, wymagająca korekcji z powodów estetycznych – wizerunkowych.  Rzadziej zgłaszają się z tym problemem dorośli, ponieważ mimo wady akceptują swój wygląd i nie dążą do jego zmiany. Zabiegi korekcji uszu wykonuje się na ogól nie wcześniej niż w wielu przedszkolnym lub wczesno-szkolnym, 

Z powodu różnego stopnia zaburzenia budowy małżowiny usznej proponuje się różne zabiegi korygujące, począwszy od prostego zbliżenia małżowiny do czaszki po skomplikowaną wieloodcinkową plastykę chrząstki i odpowiednie modelowanie małżowiny. 

Zabiegi wykonuje się w trybie ambulatoryjnym ale małe dzieci (5-6 lat) oraz starsze, które nie chcą współpracować (z powodu lęku przed bólem), muszą być operowane w znieczuleniu ogólnym. 

Po zabiegu konieczne jest noszenie opatrunku ochronnego utrwalającego skorygowany kształt i zapobiegającego przypadkowym odkształceniom. Szwy w okolicy zausznej – zwłaszcza u małych dzieci – zakładane są z materiału biowchłanialnego i nie wymagają późniejszego usuwania.

Wady małżowin usznych związane z ich niedorozwojem, ubytkiem oraz towarzyszące innym wadom ucha zewnętrznego, wymagają leczenia w wyspecjalizowanych ośrodkach.