Konstrukcja nosa po urazie jest naruszona, występują blizny, zdefragmentowane kości i chrząstki. Najczęściej pacjent zgłasza trudności w oddychaniu nosem, pogorszenie funkcjonowania (np. nawracające infekcje). Zwykle problemem jest asymetria nosa. Nie zawsze po zabiegu udaje się uzyskać wygląd nosa taki jak przed  urazem. Blizny skórne zwykle pozostają, można je redukować i maskować. Czasem istnieje konieczność zastosowania przeszczepów z innych rejonów ciała. 

Jeżeli nie można poprawić kształtu nosa pourazowego w ciągu 3 tygodni od wypadku, najlepiej operować nos minimum 6 miesięcy po urazie, kiedy nos się wygoi i obrzęk ustąpi. Można wtedy dokonać również dodatkowych zmian estetycznych i połączyć zabieg z planowanym leczeniem operacyjnym wcześniej występujących problemów.