Dr n. med. Rafał Rola – neurologia, badania EMG

modelmedwarszawalekarz

Dr hab Rafał Rola ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2001. Od 1998 roku współpracuje z Zakładem Fizjologii Człowieka gdzie obronił doktorat z zakresu neurofizjologii molekularnej w 2003 roku.

Od 2001 dr Rafał Rola pracuje w Zakładzie Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na etacie naukowo-dydaktycznym, gdzie prowadzi badania z zakresu neurofizjologii molekularnej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu fizjologia i patofizjologia człowieka. Od 2003 roku pracuje w I Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii początkowo jako rezydent następnie jako adiunkt.

W 2008 roku uzyskał specjalizację z neurologii. W trakcie specjalizacji dr ukończył kursy szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z zakresu elektromiografii (EMG) i elektroencefalografii (EEG). Uzyskał również licencje PTNK z zakresu EMG. Rafał Rola jest autorem i współautorem ponad 30 oryginalnych publikacji umieszczonych na liście filadelfijskiej oraz licznych doniesień zjazdowych. Był również głównym wykonawcą i wykonawcą grantów krajowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz grantów międzynarodowych Unii Europejskiej.

W 2012 roku dr Rafał Rola uzyskał stopień doktora habilitowanego. Przedmiotem zainteresowań naukowych i klinicznych dr hab. Rafała Roli są: neurofizjologia kliniczna, genetycznie uwarunkowane choroby zwyrodnieniowej OUN, choroby nerwowo-mięśniowe, padaczka, neuropatie obwodowe oraz polineuropatie. Od 2014 roku pełni funkcję profesora, kierownika Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie.