Dr n. med Anna Tuszyńska – chirurg, otorynoloaryngologia

drtuszynskamodelmedwarszawa

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończyła w 2000 roku. Specjalizację w zakresie otorynolaryngologii uzyskała w 2010 roku, w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za pracę doktorską „Zapalenie kości w przebiegu przewlekłych zapaleń zatok przynosowych” otrzymała Nagrodę Naukową im. Profesora Jana Miodońskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. W 2009 roku ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej w Warszawie.

Szkolenia zawodowe:

  • Stypendium Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy,
  • Stypendium z Chirurgii Plastycznej Twarzy Academic Medical Centre of the University of Amsterdam (staż 2 miesiące),
  • Stypendium  z Chirurgii Plastycznej Twarzy University of Toronto (staż 6 miesięcy).

Członek towarzystw:

  • European Academy of Facial Plastic Surgery (www.eafps.org),
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynologii – Rynologia Polska (Członek Zarządu),
  • Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorka podręczników dotyczących diagnostyki i leczenia zapaleń zatok przynosowych oraz chirurgii plastycznej nosa. Współorganizatorka konferencji i kursów naukowych, w tym wszystkich edycji Krajowego Forum Rynologicznego w Warszawie. Wiedzę i umiejętności doskonaliła na licznych kongresach i kursach szkoleniowych na całym świecie, m.in. w USA, Kanadzie, Włoszech, Holandii, Niemczech, Szwajcarii i Portugalii.

Szczególne zainteresowania: chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna nosa, diagnostyka i leczenie endoskopowe zapalenia zatok przynosowych, operacje przegrody nosa.

Rezerwacja wizyty u dr Anny Tuszyńskiej:

Od poniedziałku do piątku, godz. 11 – 17
tel.: 48 22 869 96 20, 22 869 97 74,
601 35 17 17 (poza godzinami rejestracji tylko w przypadkach pilnych)